Dirigent
Vår dirigent er Inga Christiane Kjæraas Evensen, født 1/1-1956 og bosatt i Re. Hun er utdannet
sangpedagog og dirigent ved Buskerud Musikkonservatorium. Hun har hatt en rekke seminarer med kor i østlandsområdet og har også hatt flere solokonserter , både i klassisk og norske folketoner. Hun tok initiativet høsten 2013 og startet seniorkoret VestViken med hele 65 medlemmer. Privat underviser Inga i sang og piano.

                       

Styret:

Leder: Ingegerd Holt Brattestå

Nestleder: Malvin Hansen

Kasserer : Arne Linnestad

Sekretær: Tove Adamsrød

Styremedlem: Sidsel Solberg

Varamedlemmer: Laila Leegaard 1 vara,  Britt-Helen 2 vara