På forsommeren 1969 startet en komite på 3 personer arbeidet med å få i gang et nytt sangkor i distriktet.
Komiteen besto av Hans Lid, Tora Sviland og Bjarne Førsund – alle fra Ramnes kommune. I nabokommunen Våle var det også interesse for et sangkor og dette resulterte i et samarbeid som resulterte i dannelsen av det vi i dag kjenner som Vårakoret.


Koret slik det fremstod i 1990

Stein Dahl, sang og musikklærer på Eik lærerskole ble kontaktet og sa seg villing til å være korets første dirigent forutsatt at mange nok meldte seg. 1ste øvelse var på Revetal ungdomsskole den 4.november 1969 og etter en noe forsiktig start var medlemstallet snart oppe i 35.

Det første årsmøtet ble avholdt den 07.12 1969 og styret besto av:

Bjarne Førsund, leder – Johan Førum, nestleder – Anders Kristian Hegg, sekretær – Eva Jahren, kasserer og Jorunn Elda Holtung, styremedlem

Korets dirigenter opp gjennom årene har vært:

Stein Dahl (1969-1971) – Knut Høydal (1971-1972) – Else Berntsen Aas (1972-1986) – Siri Kvarn Sagdal (1986-1987) – Anne Guro Rustad (1987-1988) – Jens Holstad (1989) – Bård Galleberg (1989-1990) – Kurt Johansen (1990-1992) – Knut Høydal (1992-1994) – Une Kulsrud (1994-2010) – Inga Kjæraas Evensen (2010 -)


Korets ledere opp gjennom årene har vært:


Bjarne Førsund (1970-1976) – Ulf Abrahamsen (1976-1978) – Berit Skaug Auestad (1978-1991) – Odd Solerød (1981-1983) – Tore Gjerstad (1983-1985) – Wenche Nilsen (1985-1987) – Britta Torjesen (1987-1988) – Arne Lauritz Rossebø (1988-1990) – Odd Solerød (1990-1992) – Knut Harald Evensen (1992-1995) – Ingegerd Holt Brattestå (1995-2008) – Leif Knudsen (2008-2012) – Ingegerd Holt Brattestå (2012-)